Dansehuset Norge AS Brynseng

Brynseng skole, Musikkrommet
Brynsengfaret 8-12
0667 Oslo

Brynseng skole ble åpnet høsten 2017.
Vi har dansekurs på aktivitetsskolen.
Dette er populært.