Dansehuset Norge AS, Torshovhagen barnenhage

Torshovhagen barnehage
Vossegata 17
0465 Oslo

Vi har i flere år hatt dansekurs for barna på Torshovhagen:
Dette er populært.