Dansehuset Norge AS salsa og tango oslo

Dansekurs for ungdom og voksne

Dansehuset er en danseskole i Oslo og Viken som tilbyr dansekurs til voksne og ungdom. Nå tilbyr vi jazz, freestyle / disco og fitnessdans.  

Dansekurs for ungdom

Show/jazz
Hip hop/commercial

Freestyle / Disco

Fitness dans

Contemporary dance

Dansekurs for voksne

Jazz / Contemporary 

Fitness dans /
Danse mix

Intensivkurs