Priser og rabatter

Priser

  • Se dansekurset.
  • Vip/Dans så mye du vil er et spesielt godt tilbud til deg som vil danse mest mulig og mer enn 2 ganger i uken. Med «dans så mye du vil» kan du danse på alle våre kurssteder i alle klasser som er innenfor din alder og nivå.

Rabatter

  • Hvis du går på to kurs samme dag er det 50% rabatt kurs nummer to.
  • Familie rabatt: Hvis det er flere fra samme familie som går på kurs er det 100,- avslag på kurs nummer to, tre osv.
  • Går du på flere kurs i uken på ulike dager er det  40% avslag på kurs  nummer to, tre   osv.

Kontakt oss for rabattkode.